RSS
A A A K

RODO

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, 
wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. współadministratorem danych osobowych:
  1. w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt:  e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
  2. w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu jest Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Opolu, kontakt: e-mail:  wiw@wiw.opole.pl, tel. 77 541 72 00
  3. w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu  jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu, który wykonuje obowiązki informacyjne,  o których mowa w art. 13 i 14 RODO; kontakt: e-mail piw@kedzierzyn.net.pl, tel. 77 4821561
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
  1. w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,
  2. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu wojciech@huczynski.pl, tel. +48604907222.
  3. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu a.wojciak@kedzierzyn.net.pl tel. +48506420951.
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów i wykazów na podstawie obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych;
 4. dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach;
 5. w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;
 6. każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 7. podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;
 8. Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust.1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.


Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 20.06.2018
Podpisał: Joanna Zdobylak
Dokument z dnia: 20.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 215