RSS
A A A K

Rolniczy handel detaliczny

 Rolniczy handel detaliczny
1.Wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r., o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961), która wprowadziła definicję „rolniczego handlu detalicznego".
3.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).
4.Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004).
W w/w dokumencie wyróżniono (kolorem żółtym) tekst załącznika II rozdziału III, w którym zawarte są uproszczone wymagania higieniczne stosowane w przypadku, gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej.
5.Wyciąg z rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady - tekst załącznika II, rozdziału III.
6.Wyciąg z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz.U.2015.594 t.j. z dnia 2015.04.30Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 06.06.2017
Podpisał: Joanna Zdobylak
Dokument z dnia: 02.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 645