RSS
A A A K

Bioasekuracja gospodarstw utrzymujących świnie

 Przykładowe wzory dokumentów.

Zał. nr 1. Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjacych oraz domowych
Zał. nr 2. Rejestr środków transportu wjeżdżajacych na teren gospodarstwa
Zał. nr 3. Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie
Zał. 4. Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski
Zał. nr 7. Spis świń w gospodarstwie
Zał. nr 6. Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

Ulotki i informacje

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).
Zasady których nalezy przestrzegac w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF
Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).
Ulotka_ASF_bioasekuracjaOpublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 15.03.2018
Podpisał: Joanna Zdobylak
Dokument z dnia: 10.03.2018
Dokument oglądany razy: 1 717