RSS
A A A K

Majątek za 2019 rok

Stan na dzień 31.12.2019r. (brutto)

Majątek PIW Kędzierzyn-Koźle

 

Środki trwałe:

318568,60 zł

w tym:

grupa 4

29064,70 zł

grupa 7

227810,50 zł

grupa 8

61693,40 zł

Pozostałe środki trwałe

225933,76 zł

Zbiory biblioteczne

0,00 zł

Wartości niematerialne i prawne

19104,00 zł

grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
grupa 7 - środki transportu o wartości początkowej
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (sprzęt laboratoryjny)Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 08.05.2020
Podpisał: Joanna Zdobylak
Dokument z dnia: 08.05.2020
Dokument oglądany razy: 454